Kariera

1/ Zajęcia odbywają się w grupach 6-8 lub 9-12 osobowych. Wysokość opłaty za kurs uzależniona jest od liczebności grupy.

2/ Uczestnicy kursu kwalifikowani są do grup w drodze ustnego bezpłatnego egzaminu .

3/ Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, długość jednostki lekcyjnej 45 lub 90 min.

4/ W ciągu roku szkolnego odbywają się 62 godziny lekcyjne zajęć /w wariancie 2x45 minut / lub 124 godz. Lekcyjne zajęć /w wariancie 2x90 minut tygodniowo/.

5/ Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które się odbyły a na których słuchacz był nieobecny.

6/ W przypadku nieobecności lektora /zajęcia nie są odrabiane w dodatkowym terminie a jedynie termin zakończenia zajęć w czerwcu zostaje wydłużony o nieodbyte zajęcia.

7/ O kolejnych wpłatach słuchacze informowani są SMS-em. Wpłaty winny być uiszczane w podanym terminie.

8/ W przypadku rezygnacji z zajęć przed zakończeniem semestru szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

9/ Uczęszczające na zajęcia rodzeństwa otrzymują rabat w wysokości 5%

10/ Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej są doprowadzane i odprowadzane na zajęcia przez lektora.

Dołącz do nas

©2018 M.B.C School of English. Designed By Other Media