Kariera

1/ Zajęcia odbywają się w grupach 6-8 lub 9-12 osobowych. Wysokość opłaty za kurs uzależniona jest od liczebności grupy.

2/ Uczestnicy kursu kwalifikowani są do grup w drodze ustnego bezpłatnego egzaminu .

3/ Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu, długość jednostki lekcyjnej 45 lub 90 min.

4/ W ciągu roku szkolnego odbywają się 62 godziny lekcyjne zajęć /w wariancie 2x45 minut / lub 124 godz. Lekcyjne zajęć /w wariancie 2x90 minut tygodniowo/.

5/ Szkoła nie zwraca pieniędzy za zajęcia, które się odbyły a na których słuchacz był nieobecny.

6/ W przypadku nieobecności lektora /zajęcia nie są odrabiane w dodatkowym terminie a jedynie termin zakończenia zajęć w czerwcu zostaje wydłużony o nieodbyte zajęcia.

7/ O kolejnych wpłatach słuchacze informowani są SMS-em. Wpłaty winny być uiszczane w podanym terminie.

8/ W przypadku rezygnacji z zajęć przed zakończeniem semestru szkoła nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.

9/ Uczęszczające na zajęcia rodzeństwa otrzymują rabat w wysokości 5%

10/ Dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej są doprowadzane i odprowadzane na zajęcia przez lektora.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przekazywane w związku z wejściem w życie rozporządzenia PE i Rady /UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO).

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest M.B.C. School of English Marta Bułat-Centkowska z siedzibą w Międzyborowie,ul.Staszica 5

2.W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z administratorem pod adresem mailowym mbc1@tlen.pl

3.Dane przetwarzane są w celu realizacji Umów o świadczenie usług nauki języka angielskiego oraz w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, w związku z realizacja umowy.

4.Dane przechowywane będą przez czas realizacji i rozliczenia usług nauki języka angielskiego oraz przedawnienia roszczeń, w związku z realizacją umowy.

5.Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, z tym zastrzeżeniem, że powyższe oznaczać może brak możliwości realizowania usługi nauki języka angielskiego.

6.Ma Pan/i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z tym zastrzeżeniem ,że powyższe oznaczać może brak możliwości realizowania usługi nauki języka angielskiego.

7.Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego(Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 

……………………………………………………………......

Czytelny podpis potwierdzający otrzymanie informacji

Dołącz do nas

©2020 M.B.C School of English. Designed By Other Media