Dzieci

Kursy dla dzieci 6-7 lat

W grupach sześcio- i siedmiolatków wykorzystujemy starannie przygotowane przez naszych metodyków programy autorskie.

Obejmują one leksykę i proste struktury zdaniowe, które pozwalają dzieciom już po pierwszym roku nauki porozumieć się w sytuacjach życia codziennego. Dynamika zajęć, jak również doświadczenie i zaangażowanie naszych lektorów motywują uczniów do sprawnego posługiwania się językiem . Dobrane przez fachowców elementy zabaw ,gier, piosenki i wiersze podnoszą efektywność  i atrakcyjność procesu nauczania.

Wyjątkowa w tym wieku chłonność umysłu dziecka ułatwia opanowanie języka bez wprowadzania elementów pisania w języku obcym(próby wprowadzania sprawności pisania w grupach siedmiolatków skutecznie zniechęcają dzieci do nauki ).

Twórcze prace domowe zadawane po każdej lekcji(również bez elementów języka pisanego)umożliwiają ciągły kontakt z językiem. Po zakończeniu realizacji każdego modułu programu, umiejętności uczniów są bardzo starannie sprawdzane w formie ustnej i oceniane . Każdy semestr kończymy zajęciami otwartymi dla Rodziców.

Dołącz do nas

©2020 M.B.C School of English. Designed By Other Media